Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Waarom lid.

RPVVEO bied informatie over reumatische aandoeningen via boekjes (die je tijdens het Reumacafé gratis bij ons kunt halen), ons jaarlijkse blad “De Klimop”, de maandelijkse nieuwsbrief of de website. Tevens bieden wij bewegingsactiviteiten, lotgenotencontact en indien je voor langere tijd aan huis gebonden bent een ziekenbezoek of kaartje.

Contributie.

De contributie voor dit jaar is € 17,50. Donateurs betalen minimaal € 20,00. Het jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je op 1 maart lid, dan wordt een evenredig bedrag in rekening gebracht. De betaling gaat via een eenmalige automatische  incasso. Half februari wordt de contributie geïnd. Restitutie van de contributie is niet mogelijk. De opzegtermijn is 1 maand.
Wil je je aanmelden als lid van de RPVVEO, vul dan onderstaand formulier in. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van onze vereniging welke is gepubliceerd op onze website via de volgende link Privacyverklaring_RPV Venray e.o en/of op te vragen is bij onze secretaris van de vereniging.

Ondergetekende geeft ook toestemming voor het toesturen van onze nieuwsbrief ( 9 maal per jaar), belangrijk nieuws van ReumaNederland en voor het toesturen van ons jaarblad “De klimop”

Jouw contactgegevens

Voorletters

Naam

Voornaam

Geslacht
MV

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mail

(Niet verplicht) welke reuma-aandoening heb jij?

Akkoord Privacyverklaring
JaNee

Nieuwsbrief ontvangen?
JaNee

Beschik je over vervoer?
JaNee

Vrijwilliger
JaNee

Bank-/gironummer

Automatische incasso
JaNee

Anti-Spam code
captcha

De vereniging wordt gesteund door het  logo reuma nederland