Bestuursleden

Mevrouw Riky Saris
Voorzitter
Tel: +31 (478) 579 047

Mevrouw Ria van Beers
Secretaris
Tel.: +31 (485) 515 564

De heer Frank van Beers
Penningmeester

Tel.: +31 (485) 515 564

De heer Jan van Dijck
Bestuurslid
Tel.: +31 (478) 541 206

De heer Antoon van Dinther
Bestuurslid
Tel.: +31 (478) 583 060

De heer Piet Vogelsangs
Bestuurslid
Tel.: +31 (6) 229 958 12

Mevrouw Mien Camps
Bestuurslid
Tel.: +31 (478) 691 886

De vereniging wordt gesteund door het  logo reuma nederland