Jan van Dijck
Aspirant bestuurslid
Frank van Beers
Penningmeester (ledenadministratie)
Jan Lensen
Secretaris (vice voorzitter)
Monika Troch
Voorzitter