Gespreksgroep

Wat en voor wie:
Binnen onze vereniging is er al ruim 20 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de gespreksgroep; een vorm van lotgenotencontact. De groep bestaat uit 10 tot 12 personen, die gedurende 10 weken op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur bij elkaar komen.

Aan de hand van thema’s wordt gesproken over de ervaringen met het hebben van een reumatische aandoening. Wat betekent het bijvoorbeeld voor het thuisfront, hoe staat het met de acceptatie, wat zijn jouw toekomstverwachtingen, voor jezelf opkomen in de gezondheidszorg etc. deelnemers kunnen ook zelf thema’s aangeven. Ook worden er een aantal gastsprekers uitgenodigd o.a. psycholoog, Reuma consulente.
De Rode Draad is steeds: “Wat kan ik nog en wat kun je nog?” Op deze manier leren we van elkaar dat er best nog heel veel mogelijkheden zijn door bijvoorbeeld de dingen anders aan te pakken of aan te leren.

Soms is er alleen maar een luisterend oor nodig en kunt u iets, van wat u overkomen is, bespreekbaar maken. Samen kunnen wij, door middel van praten met elkaar, een begin maken met het accepteren van het feit dat je soms niet meer zo goed kunt meedoen of huishouding of werk niet meer zo goed aan kunt. Misschien heb je een kleine aanpassing nodig waardoor je weer wat gemakkelijker kunt functioneren.

Kortom: we willen samen proberen elkaar weer een beetje op weg te helpen!

Het is niet belangrijk hoe lang je al reuma heeft, het  is fijn om ervaringen met elkaar te kunnen delen en zo van elkaar te kunnen leren.

Wij Francien, Marian en ondersteunend Marij Heldens hebben een speciale opleiding gevolgd om deze groepen te kunnen begeleiden. Wij zijn “ervaringsdeskundigen”, geen professionele hulpverleners en de ontmoetingsgroep is beslist geen therapiegroep.

Wanneer:
Bij voldoende aanmeldingen start de groep vanaf 19 september gedurende 10 weken elke dinsdag.
Aanvang: 19:30 uur
Einde: 21:30 uur

Waar:
Nog nader te bepalen

Inlichtingen of aanmelden:
Hebt je interesse neem dan contact met ons op, via een contactbericht op deze site.
Informatie is te verkrijgen bij:
Francien Gielen
Telefoon: +31 (478) 636832

De vereniging wordt gesteund door het  logo reuma nederland