Kerstviering

14 december 2018 is er weer het Kerstdiner in Hotel Asteria te Venray van 16.30-21:30 uur.

De RPV Venray e.o. organiseert weer het jaarlijks terugkerende festijn bij hotel Asteria n.l. het kerstdiner. Het kerstdiner is een gezellig samenzijn met lekker eten en drinken.

Bij de nieuwsbrief van december krijgt u de uitnodiging en het menu.

Aandachtspunten van 2017 zijn meegenomen bij het samenstellen van het menu.

Leden en donateurs: € 16,50 Introducés: € 27,50. Door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer:
NL36 RABO 0140 024727 neemt u deel aan deze leuke avond.

De vereniging wordt gesteund door het  logo reuma nederland