Leden
351
Vrijwilligers
35
Donateurs
2
Leeftijd
33

over rpvveo

Doelen van de reumavereniging Venray en omstreken:
 1. werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging;
 2. werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.

 

De vereniging streeft dit doel na door:

 1. het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen;
 2. het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening, door henzelf en ten behoeve van elkaar;
 3. het regelmatig houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge contacten en het onderhouden van contact met hun aan huis of elders gebonden leden;
 4. het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van individuele personen met een reumatische aandoening en hun mondigheid in relatie tot personen en instanties van diensten van wie men gebruik maakt of die om andere redenen voor hen van belang zijn;
 5. het – waar nodig en op verzoek van de betrokkene – bevorderen van (onderlinge) hulpverlening en van het doen geven van psychosociale begeleiding;
 6. het verzamelen en doorgeven van zoveel mogelijk informatie en voorlichting;
 7. het organiseren van andere door haar leden gewenste activiteiten, die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Samen sta je niet Alleen!

Bent je nog geen lid, meld je aan.

Schrijf een bericht in ons Gastenboek.

Lees eens onze Nieuwsbrief.

De Reumapatiëntenvereniging Venray en omstreken is een zinvolle vereniging voor iedereen met Reuma.

Of u nu een zware of een lichtere vorm van reuma heeft; reuma is een ziekte die het dagelijkse leven vaak zeer ingrijpend verandert.

Want:

 1. Hoe leer je te leven met een aandoening die na een tijd van ‘rust’ ineens weer in alle hevigheid de kop kan opsteken?
 2. Hoe vecht je tegen de continue dreiging dat je weer een stuk van de bewegingsvrijheid moet inleveren?
 3. Hoe kom je aan goede informatie?
 4. Hoe zorg je ervoor dat chronische pijn niet je hele leven gaat beheersen?

Een zware opgave, maar je staat er niet alleen voor, je kunt op allerlei manieren een beroep doen op jouw lokale reumapatiëntenvereniging. Dat kan zijn voor informatie, hulp, solidariteit, begrip, sport en beweging. Of gewoon voor de gezelligheid.

De vereniging wordt gesteund door het  logo reuma nederland